Guido Geelen

exposities

projecten

 1. 2014 Geweven achterdoek voor St. Jozefbeeld, kapel op de Westrik (8)

  Wikipedia St. Jozef Kapel

  U bevindt zich hier op de Westrijk (= de Westerwijk): een buurtgemeenschap die niet is uitgegroeid tot een dorp zoals Oisterwijk (= de Oosterwijk). Dit is het hoogste punt van de omgeving, dat in vroegere tijden begrensd werd door twee stroompjes: De Leye en De Hilver.

  Volgens eeuwenoude mondelinge overlevering zouden op dit punt elkaar ontmoet hebben: Sint Willibrordus en Sint Lambertus, de grondleggers van het Christendom in onze streken. Op deze plek zou dan het eerste “heiligdom” gebouwd zijn, dat later bekend werd als de Lambertuskapel. Pas in 1910 werd het Lambertusgilde opgeheven.

  Blijkbaar was de kapel rond 1500 ernstig in verval geraakt. Want blijkens een brief door Karel V geschreven vanuit Spanje, en bewaard in het archief van de Beekse Sint Petrusparochie, geeft hij verlof tot wederopbouw van de kapel. Van 1600 tot 1800 deed de kapel ook dienst als “schuilkerk”, omdat na de reformatie de katholieken geen erediensten meer mochten houden in de Sint Petruskerk.

  In de 19e eeuw opnieuw in verval geraakt werd de kapel in 1910 gerestaureerd en tot een Mariakapel gemaakt. Zij kwam in de oorlogsjaren van 1940 – 1945 in het schootveld te liggen van de Duitse troepen in Oirschot enerzijds en de Amerikanen in Goirle anderzijds.

  In 1967 is de kapel hersteld dankzij een gulle gift van een Tilburgse Textielfabrikant, die als dank voor zijn genezing van een ernstige ziekte vroeg om de kapel toe te mogen wijden aan Sint Jozef. Zulks gebeurde.

  46 jaar later heeft deze familie beeldend kunstenaar Guido Geelen uitgenodigd om de kapel te verfraaien. In overleg met de parochie kregen 3 kerkbanken uit de H. Antonius van Padua Kerk te Biest-Houtakker en een smeedijzeren kandelaar uit de H. Andrianuskerk te Esbeek een herbestemming in deze kapel vanwege sluiting van de kerken.
  Achter het Sint Jozefbeeld hangt een geweven doek. De omlijsting met de illusie van een nis is een eigentijdse vertaling van de prent uit 1643 gemaakt door Herman Breckerveld als titelblad voor het gildenboek van het Sint Josephsgilde te Arnhem. Het brede altaar is vervangen door een ranke sokkel. Als laatste is met deze renovatie het schilderwerk grondig aangepakt voor de inzegening op 1 mei 2014.

  De kinderen, kleinkinderen en de bewoners van de buurtschap Westerwijk/Westrik dragen zorg voor onderhoud van deze kapel, waar al eeuwenlang mensen gekomen zijn om te bidden. Bij vreugde hebben mensen hier dank gezegd en bij verdriet Gods hulp gevraagd op voorspraak van Sint Lambertus, de heilige Maria en Sint Jozef.

  Moge diezelfde God u, die deze kapel onderweg bezoekt, zegenen op uw verdere reis door het leven.

  Biest-Houtakker (2014)

 2. 2014 Hessenweg Oost, Ommen (37)
 3. 2013 Boeket aluminium Dahlia's (waterlelies) (2)
 4. 2013 Ei 2011-2013 (14)
 5. 2013 Herplaatsing aangepast beeld 'de WKZ muzikanten' (9)
 6. 2012 Monument voor de herinnering aan de toekomst Oisterwijk (14)
 7. 2012 Installatie voor het St. Nicolaaslyceum, Amsterdam (17)
 8. 2012 Boom voor Brede school De Plataan, Elst (9)
 9. 2012 Boom voor Brede school De Kersentuin, Elst (7)
 10. 2011 Maria Kazuifel (10)
 11. 2010 Grafmonument voor John Vrieze (4)
 12. 2010 Alledaagse dingen aan een draad (8)
 13. 2010 Johan van der Sandenprijs (14)
 14. 2010 5 beelden voor Malberg (39)
 15. 2010 Erasmus Award (3)
 16. 2009 Kerst Boom Stal (2)
 17. 2009 Een Nieuwe Laocoön (16)
 18. 2009 Ruimtelijk Manuscript (6)
 19. 2009 Schapen voor Anna (6)
 20. 2009 Boom voor Nieuw Werklust (9)
 21. 2009 Altaardoek en Stola i.s.m. Astrid Lampe voor Zinnenbeelden (4)
 22. 2008 Sokkelsculptuur voor beeld Rik Wouters (4)
 23. 2008 Simon Stevin Prize (5)
 24. 2008 Bloembollen voor het Cals College (3)
 25. 2008 Jaarpenning 2008 VPK (12)
 26. 2008 Water geven (13)
 27. 2008 Leerlingen voor het Cals College (22)
 28. 2006 Monument tegen zinloos geweld (8)
 29. 2005 Beeld voor Tandheelkunde (2)
 30. 2005 Bouwmeesters voor Heijmans (5)
 31. 2004 Beeld voor Diosynth (4)
 32. 2004 Sculpture for Westerscheldetunnel (5)
 33. 2003 Sculpture for GGZ (10)
 34. 2003 Sculpture for OCW (7)
 35. 2002 Coathooksculptures for primary schools ‘De Kleiberg’ and ‘De Toermalijn’ (17)
 36. 2002 Sculpture for Het Laar (5)
 37. 2002 Sculpture for the Mondriantower (9)
 38. 2001 Scales for the Haarsluis (5)
 39. 2001 Carrousel for the Riederpark (9)
 40. 2000 Cow, pig and chicken for museum garden (11)
 41. 2000 Memorial for Marietje Kessels (18)
 42. 1999 Sculpture for Rabobank Haarlemmermeer (5)
 43. 1999 Sculpture for W.K.Z. (8)
 44. 1999 Sculpture for crew centre Schiphol Airport (8)
 45. 1998 Between the Arches, Haarlemmer Houttuinen (11)
 46. 1997 Fountain Interpolis with tree (9)
 47. 1997 Drinking fountain Piusoord (6)
 48. 1996 Fountain with tractor tyre (7)
 49. 1995 Splash, 7 parts (10)