Guido Geelen

teksten

Het menselijke brein

Nieuwe Brabantse Kunst Stichting, oktober 2003

project Sculpture for GGZ

... is het thema van het kunstwerk dat Guido Geelen voor GGZ-Midden-Brabant ontwierp. Het werk bestaat uit 24 keramische elementen die in de centrale hal van het nieuwe GGZ-gebouw aan de Lage Witsiebaan in Tilburg hangen. De elementen hangen met staalkabels aan een constructie van gegalvaniseerd staal.

De 24 vormen die aan de stalen constructie hangen zijn vervaardigd van gebakken klei. Het zijn halve bollen, waarvan één zijde uit ruwe, ongeglazuurde terracotta bestaat en de andere kant glad en glimmend is. De glimmende kant is bewerkt met een goudluster (een vorm van metaalglazuur). Deze glimmende zijde toont herkenbare onderwerpen uit ons dagelijkse bestaan; een koffer, gitaar of radio. Maar ook fruit, dieren, wijnflessen of hoeden.


De ruwe, ongeglazuurde kant is veel organischer en verbeeldt de keerzijde van de zichtbare werkelijkheid - dat wat zich in ons hoofd afspeelt. Hier is sprake van direct modelleren in de natte klei, van een onopgesmukte, rechtstreekse expressie.

Guido Geelen kreeg van GGZ Midden-Brabant als opdracht mee een kunstwerk te ontwerpen dat aansluit bij de werkzaamheden die in het gebouw plaatsvinden. Hij realiseerde een werk dat verwijst naar het menselijke brein en al zijn verschillende facetten, zoals de zintuigen en het vermogen om wat door de zintuigen wordt waargenomen te benoemen, de mogelijkheid te redeneren en ervaringen in een context te plaatsen. Of het geheugen en de rol van intuïtie en emoties. De hersenen als zetel van geestelijke vermogens en zintuiglijke gewaarwordingen.

De voorwerpen die op de gouden zijden van het kunstwerk zijn afgebeeld zijn niet gemakkelijk te herkennen. Ze zijn door de bolvorm gedeformeerd en laten ruimte voor meerdere betekenissen en associaties. Geelen vindt het belangrijk dat niet alle afbeeldingen op voorhand worden ingevuld. Iedere toeschouwer zal het kunstwerk op zijn eigen manier waarnemen en relateren aan een persoonlijk scala van kennis, herinneringen en gevoelens. Het kunstwerk is in verschillende opzichten de verbeelding van al datgene wat een menselijk wezen tot een persoonlijkheid maakt.

Guido Geelen werd in 1961 in Thorn geboren. Hij volgde de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en woont en werkt al jaren in deze stad. Geelen is intussen uitgegroeid tot een erkend en gewaardeerd kunstenaar. Monumentale werken van zijn hand zijn bijvoorbeeld te zien in de ontvangsthal van het hoofdkantoor van Interpolis in Tilburg en op Schiphol. Zijn werk is aangekocht door gerenommeerde musea als Museum Kröller-Müller in Otterlo, De Pont in Tilburg en het Stedelijk Museum in Amsterdam. In 2000 ontving Guido Geelen de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst. Hij kreeg de prijs onder andere voor "de onorthodoxe wijze waarop hij de toepassing van het materiaal klei een vernieuwende impuls heeft gegeven". De jury schreef verder: "De keramische sculpturen van Geelen bewegen zich tussen het industriële en het ambachtelijke, tussen respect voor en verachting van het materiaal klei, tussen chaos en structuur, tussen het hogere en het alledaagse, misschien zelfs tussen kunst en kitsch; kortom ze zijn een spel van uitersten die niet onder één noemer te vangen zijn". Het is een beschrijving die perfect aansluit bij dit nieuwe werk dat Geelen voor GGZ Midden-Brabant realiseerde.