Guido Geelen

teksten

Balans

Kunst langs kanalen

project Scales for the Haarsluis

Voor de Haarsluis is, net als voor de Sluis de Punt één schetsontwerp gemaakt op uitnodiging van de provincie. Deze sluis heeft een aanzienlijk ander karakter dan de twee andere waar een kunstwerk werd gerealiseerd in 2001. De Haarsluis is kleinschaliger, kent een minder groot verval en ernaast staat een gerenoveerde dienstwoning.
Door de kleinschaligheid is er sprake van een nogal breekbare omgeving. Bovendien hebben de opvarenden continue overzicht op het gebied rondom. De locatie leent zich daarom veel meer voor een werk naast of in het gebied van de sluis. De gedachten gingen daarbij vooraf uit naar een werk dat een commentaar zou zijn op de aanwezige karakteristieke gebruiksvoorwerpen, zoals bijvoorbeeld een bolder of een reddingsboei.

Beeldend kunstenaar Guido Geelen verwerkt in zijn beelden bestaande vormen en gebruiksvoorwerpen. Hij maakt replica's in klei, brons en aluminium van bijvoorbeeld televisies, autobanden, vazen en andere alledaagse voorwerpen en bouwt daar vervolgens beelden mee. Geelen verwerkt en bewerkt deze beelden op zeer uiteenlopende wijze. De replica's in klei stapelt hij bijvoorbeeld in een kist terwijl ze nog nat zijn, wat maakt dat ze na het bakken zijn samengeperst in een bijzondere opeenhoping. Sommige bronzen en aluminium beelden voorziet hij van gaten, bij andere laat hij de gietkanaien zitten. Hij verwerkt zijn beelden soms tot vazen en beplakt of verguldt ze. Door de merkwaardige en schijnbaar toevallige combinaties van bijvoorbeeld antieke kunstvoorwerpen en prullaria die hij zo maakt, is in zijn werk sprake van tegenstellingen tussen orde en chaos, heden en verleden, kunst en kitsch.

Geelen ontwierp voor de Haarsluis een werk dat wel refereert aan de thematiek rondom de sluis, maar daar geen letterlijk commentaar op vormt. Hij plaatste een balans naast de sluis, waarbij de gewichten gevormd worden door twee vergulde bronzen emmers. Het zijn replica's van echte, maar erg nadrukkelijk juist beelden doordat de gietkanaien niet verwijderd zijn. Bij het gieten van het brons in de mal wordt gebruik gemaakt van kanalen. Als het werk gehard is, verwijdert men de mal en zaagt gewoonlijk de uitsteeksels die door gietkanaien zijn ontstaan weer weg. Geelen laat ze zitten, ook in veel van zijn autonome beelden. Een van de emmers kan geleidelijk water verliezen waardoor de balans beweeglijk is. Hoog wordt afgewisseld met laag, waarmee het werk verwijst naar de wisselende waterstanden en het hoogteverschil.
Tegelijkertijd brengt het werk van Geelen het Oudhollandse liedje Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen in gedachten, waarmee het een speelse verwijzing is naar de functie van de sluis. Het pompen en verplaatsen van water wordt niet letterlijk verbeeld, maar opgeroepen. De balans bij de Haarsluis is zorgvuldig in de omgeving geïntegreerd. De paal waarop zij staat, is qua vorm en kleur in overeenstemming met andere palen - van bijvoorbeeld de lantarens - in het gebied en het werk vond zijn uiteindelijke plek in het hart van de sierbestrating ter hoogte van de reddingsboei. Het ziet eruit alsof het nooit anders is geweest, alsof de balans volstrekt vanzelfsprekend bij de sluistechniek hoort.