Guido Geelen

teksten

Vroegere culturen waren verder dan wij

Zinnen beelden - Vier momenten, Bertram Westera

groep expositie Zinnen beelden Vier momenten

'Ik heb genoten van psychedelische jeugdmissen toen ik jong was. Nummers uit Jesus Christ Superstar en van Eksep-tion, een ontspannen en toegankelijke sfeer... Maar dat toegankelijke vind ik allang geen prae meer, integendeel. Het maakt de eucharistie juist nogal plat. Tegenwoordig kan ik enorm genieten van de Passies van Bach, of van Latijnse kerkmuziek. Gregoriaanse zang in een omgeving die uitnodigt tot meditatie, raakt mij zoals eigentijdse kerkmuziek mij zelden raakt. Al ben ik, eerlijk is eerlijk, ook getroffen als bij een crematie Langs het tuinpad van mijn vader van Wim Sonneveld van een cd klinkt.'

'Spiritualiteit is een onderstroom die niet naar godsdienst gedifferentieerd is. Veel kerken zijn gebouwd op plaatsen waar aardstralen worden gevonden. Vaak waren dat al voor die tijd gewijde plaatsen. Waar de heilige eiken van de Germanen zich bevonden, was spirituele energie geconcentreerd. Hoe ze die plekken vonden? Ja, hoe vinden mensen de juiste plek voor zichzelf om in afzondering te contempleren? Er zal een kracht van die plekken uitgaan.'

'Ook waar mensen met dezelfde intentie, dezelfde gerichtheid bijeenkomen, zie ik

een bundeling van spirituele energie, die zo'n plaats gewijd maakt. Neem Lourdes. Hoe kan het dat mensen daar genezing vinden? Ik geloof dat de aanwezigheid van zoveel mensen met eenzelfde gerichtheid een helende werking heeft. En dat wan-neer mensen een Mariabeeld zien huilen, ze daar kracht aan ontlenen. Dat kun je wel wegverklaren, zo van: de hars uit dat hout gaat smelten in de zon, en dat is wat je ziet. Maar mensen zien geen smeltende hars, ze zien een huilend Mariabeeld. Waarom moet hun dat uit het hoofd ge-praat worden? We denken dat we met onze technologie en wetenschap ailes kun-nen verklaren, maar andere, ook verdwe-nen culturen hebben kennis en wijsheid bezeten die ons tegenwoordig vreemd is. Onze beschaving staat technologisch hoog, maar bij zoveel van wat we niet we-ten, zijn er aanwijzingen dat vroegere culturen daarin verder waren dan wij..

'Ik hecht zeef aan de bijbelverhalen die ik thuis en op school hoorde. Ze bevatten lessen voor het leven, net als de sprookjes. Ze brengen ook veel voorstellingen en thema's uit de kunstgeschiedenis tot leven. En ze reiken waarden en normen aan. De Tien Geboden bijvoorbeeld. Regels hebben niet vanzelf zeggingskracht. Maar binnen het verhaal van zo'n volk dat afglijdt met dat gouden kalf, en die woedende Mozes met die twee platen - die confrontatie, dat drama, geeft die geboden veel meer kracht en reliƫf.'

'Nee, de eucharistie doet me niets. Brood en wijn tot je nemen omdat die vlees en bloed vertegenwoordigen - dat voegt voor mij niets toe aan het mysterie. Vooral de eraan voorafgaande boetedoening, en het idee dat je van je zonden af bent zodra je die formule hebt gepreveld, staat ver van mij af. Dan wordt het ongrijpbare plastisch, en waar rituelen plastisch worden en voorstellingen en geschriften letterlijk worden genomen, zie je onbuigzaamheid en onverdraagzaamheid ontstaan.'


Guido Geelen