Guido Geelen

teksten

Malberg in beeld(en)

Jacques Costongs

project 5 beelden voor Malberg

Op 9 oktober 2010 had ik de eer om, samen met bewoners van Malberg en de voorzitter van het buurtplatform, de kunstwerken van Guido Geelen te onthullen. Nu is ‘onthullen’ eigenlijk het goede woord niet. Dat doe je door een doek eraf te trekken. Dat was nogal ingewikkeld geworden bij vijf kunstwerken, waarvan er een aantal op een zuil van meer dan 10 meter hoog staan.
Hoe we het dan wel gedaan hebben? Dat onder andere leest u in deze uitgave, die speciaal is uitgebracht ter gelegenheid van de ‘ingebruikname’ (een beter woord denk ik) van de nieuwe kunstwerken.

Malberg is de vierde Maastrichtse wijk, waar beeldende kunst in de openbare ruimte is gerealiseerd. Caberg, Heugemerveld en Bosscherveld gingen voor. Wittevrouwenveld volgt in het voorjaar. En het moet maar onder ons blijven, dat Malberg daarbij eigenlijk bevoordeeld is. Niet alleen de openbare ruimte is hier voorzien van een kunstwerk. Ook in het Centre Manjefiek Malberg is er – al eerder – een geplaatst: de ‘Tijdverkijker’ van Geert Mul.

In het voorjaar van 2011 kun je over de kaart van Maastricht een lijn trekken, die loopt van kunstwerk naar kunstwerk in de vijf stadswijken. Met het realiseren daarvan hebben we de renovaties van die buurten willen markeren. Want de kwaliteit van een stad lees je af aan die van haar wijken.
Natuurlijk moet het stadscentrum – als ‘etalage’ – op orde zijn. Maar dat heeft geen enkele zin als de ‘hele winkel’ en alles wat daaraan vast zit niet ook staat als een huis. En dan heb ik het over de stadswijken; daar waar de meeste inwoners wonen; waar onze kinderen naar school gaan; waar onze bejaarden hun oude dag doorbrengen; waar onze amateurkunst is gehuisvest en waar het verenigings- en gemeenschapsleven zijn fundamenten heeft.

Ik zei het al bij het in gebruik nemen van de kunstwerken van Guido Geelen: het (her)bouwen van een wijk doe je niet alleen met stenen en beton. Daar hoort ook kunst bij. Kunst kleedt de wijk aan. Als kunst goed is, is ze regelmatig onderwerp van gesprek en zet ze het denken en de creativiteit op gang. En omdat de kunstwerken in de renovatiebuurten speciaal voor deze stadsdelen gemaakt zijn, zijn ze uniek en zorgen ze voor iets eigens. Daarom is het van belang dat kunst voor iedereen beschikbaar is. Niet alleen voor de elite (of wat daarvoor doorgaat) of voor de binnenstad. Nee, kunst hoort in elke wijk, dus ook in Malberg.

Goede kunstwerken hebben altijd ‘iets te vertellen’. Maar het is wel zo prettig als je ‘het verhaal’ rond en over het kunstwerk kent. Het verhaal van het kunstwerk van Guido Geelen ‘De vijf Malberg(st)ers’ wordt u daarom in deze brochure aangeboden. Van harte! Maar niet alleen door en namens de gemeente Maastricht. Zowel het kunstwerk als dit boekje waren er nooit gekomen, als de Beheersmaatschappij Malberg BV niet het grootste deel van de kosten voor haar rekening had genomen.

En tot slot: natuurlijk alle eer voor kunstenaar Guido Geelen, de maker van de vijf beelden. Zijn kunstwerken verhalen vaak over ‘de gewone man en vrouw’. Ook in Malberg zoals u hierna zult lezen. Voor het maken van zijn beelden is Guido Geelen in de wijk gedoken. Hij heeft oud fotomateriaal en nieuwe plannen bestudeerd, hij heeft mensen die er lang wonen en nieuwkomers bevraagd. Al die informatie is als het ware vastgelegd in de vijf beelden die er sinds oktober staan. Het is aan u om die verhalen te koesteren en ze door te vertellen.


Jacques Costongs
wethouder van wonen, wijken en cultuur