Guido Geelen

teksten

Figuurlijk

20 juli - 28 oktober 2012

groep expositie Figuurlijk, De menselijke figuur in de beeldende kunst

De Mens: sinds jaar en dag een van de meest geliefde thema's in de beeldende kunst. Dat is niet verwonderlijk, we zijn gefascineerd door het beeld van de mens. We spiegelen ons aan de ander en meten ons ermee. Het kijken naar de ander vertelt ons iets over onszelf; over wie we zijn, wie we willen zijn, of wat we juist verachten.


De tentoonstelling Figuurlijk in Museum Hilversum toont een groot overzicht van in Nederland werkende kunstenaars die aan het klassieke gegeven van de menselijke figuur een hedendaagse invulling geven. De tentoonstelling biedt een nieuw en actueel perspectief op dit eeuwenoude onderwerp.


Waar de menselijke figuur in de Middeleeuwen nog een verbeelding was van het bovennatuurlijke of de representatie van God, zocht men vanaf de Renaissance juist naar een humanistisch wereldbeeld, waar de mens zichzelf in het centrum van het universum plaatste. Het hedendaagse mensbeeld is gelaagder. De huidige 'condition humaine' is ambivalent van karakter en wordt bepaald door tegenstellingen. De beeldende kunst onderzoekt en verkent dit mensbeeld in al zijn facetten.


Figuurlijk; de menselijke figuur in de beeldende kunst, toont het mensbeeld in de hedendaagse kunst, in al haar - vaak dubbelzinnige - gestalten: van muze tot cyborg, van held tot gek, van kwetsbare schoonheid tot wreedheid en vergankelijkheid, van herkenbare tot vervreemdende mens, van het natuurlijke tot het maakbare en van rationeel tot symbolisch mens. De gepresenteerde kunstenaars schuwen taboes niet, door actuele thema's tot onderwerp van hun werk te maken, zoals de rol van de (social) media, de politieke onrust en polarisatie tussen oost en west, het ideaalbeeld en de maakbaarheid van de mens en de blik op de vrouw in het bijzonder.


In een breed scala aan technieken wordt de menselijke figuur in de tentoonstelling onderzocht en voorzien van nieuwe betekenislagen De soms rauwe benadering springt in het oog. De getoonde werken zijn afwisselend ontwapenend, verstild, confronterend en melancholisch van karakter. We zien schoonheid en kwetsbaarheid maar het venijnige rafelrandje van verval, geweld en dood lijkt onontkoombaar.
Een aangrijpende tentoonstelling, die ons confronteert met wie we zijn of zouden kunnen zijn.


Kunstenaars: Elisabet Stienstra, Mariene Dumas, Anne Wenzel, Iris van Dongen, Juul Kraijer, Thom Puckey, Amie Dicke, Anouk Griffioen, Emma van Drongelen, Dieuwke Spaans, Folkert de Jong, Johan Tahon, Berend Strik, Karen Sargsyan, Bas Meerman, Rosemin Hendriks, Sidi el Karchi, Micha Patiniott,Marijn Akkermans, Katinka Lampe, Matthew Monahan, Charlotte Schleiffert, Femmy Otten, Rik Meijers, Guido Geelen, Kimberly Clark, Claire Harvey, Levi van Veluw en Ronald Ophuis.
Curatoren: Imke Ruigrok en Nathanja van Dijk