Guido Geelen

teksten

Healing Environment

4 oktober 2012

solo expositie Guido Geelen & L.J.A.D

Healing Environment is de omgeving zo aankleden en vormgeven dat het stress wegneemt om ziekteherstel te bevorderen. Recentelijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat natuur in contrast met een klinische omgeving én een gevoel van contact met buiten bewerkstelligt én vertroostend of stressverlagend werkt en daarmee genezingsprocessen versnelt of vergemakkelijkt.


De drie vitrines - gemaakt door Piet Hein Eek - kaderen het werk van Guido Geelen en L.J.A.D. Creyghton en tonen ons de interessante kruisbestuiving tussen de kunstwerken. De vitrines fungeren als vergrootglas-als eiland-waarin gekende elementen binnen het Healing Environment worden geïsoleerd en geaccentueerd. Ze vormen een visueel rustpunt in de hectiek van alledag in de hoofdgang van het ziekenhuis.


De tentoonstelling wordt gedragen door onderwerpen gerelateerd aan de natuur; zowel de levende als de vergankelijke natuur waarbij de mens immer centraal staat. Als ziekenhuis moeten wij genezing bewerkstelligen. Met deze kunstenaars en door de gecombineerde werken wordt dit gestimuleerd door de specifiek gevraagde aandacht. De beschouwer kan zich op haar/zijn eigen manier verhouden tot het getoonde werk en wellicht dat door de confrontatie met de kunstwerken vertroosting, berusting of nieuwe energie kan worden gevonden. Dat is het streven.


De beelden in gebakken klei en aluminium van Guido Geelen sluiten perfect aan bij de verstilde landschappen van L.J.A.D. Creyghton. Niet in vorm maar wel hun vanuit hun beider visie op het leven en de onderwerpen die zij belangrijk vinden. In Geelen's werk ervaart men vaak de ondertoon van een voorbije tijd, een herinnering; de landschappen van Creyghton ontstaan juist bij de gratie van de herinnering.


De landschappen voor de vitrines komen uit de serie Slagvelden/Battlefields; tegenwoordig idyllische plaatsen waar zich eens - in een meer of minder ver verleden - dramatische taferelen hebben afgespeeld, waar kameraadschap en solidariteit werd beklonken en versterkt en waar mensen zich tot het uiterste op elkaar en op hun uitrusting moesten vertrouwen. De parallel naar de omgeving van een ziekenhuis is niet ver gezocht. Ook daar gaat het vaak om leven en dood, om vertrouwen, het kunnen rekenen op elkaar én op de actuele stand van de medische wetenschap.


Beide kunstenaars werken expliciet met het gegeven TIJD. Geelen door het bevriezen ervan in bijvoorbeeld zijn bloemstillevens, Creyghton door te wachten, te wachten, en nog langer te wachten op dat éne magische moment in het landschap waar hij zich dan bevindt, met de camera op statief om vervolgens de sluiter te ontspannen. Ook in zijn VENSTERS , de digitale eguivalenten van dat speuren, ontdekken, verwonderen en wachten speelt de factor TIJD een cruciale rol; gelijk de fotowerken zijn het "vensters op de wereld".


De bedoeling van de tentoonstelling Healing Environment in ons ziekenhuis is om het publiek uit Tilburg en wijde omgeving, kennis te laten maken met professionele beeldende kunst die tot nadenken stemt. Het inzetten van deze twee gerenommeerde kunstenaars, die al een plaats in de musea en diverse particuliere en openbare collecties hebben gevonden, is een opmaat binnen de ambitie een professioneler niveau van exposities te realiseren. Het jubileumjaar 2012 waarin de renovatie van onze hoofdgang gereed is gekomen hebben wij genomen als momentum om deze koers in te zetten.