Guido Geelen

teksten

Hoe het beeld van het 800-kunstwerk ontstond

26 juli, Nieuwsklok

project Monument voor de herinnering aan de toekomst Oisterwijk

Guido Geelen zag de vrijheideik en ineens was het idee daar


Bomen komen heel vaak terug in het werk van Guido Geelen. Wat dat betreft was het een meer dan gelukkige bijkomstigheid dat de keuze van de Stichting Oisterwijk 800 op hem viel om het herinneringsmonument aan het jubileumjaar 2012 te maken. “Dit kunstwerk in Oisterwijk past in mijn ontwikkeling”, stelt hij zelf vast aan de vooravond van de feitelijke realisatie van het kunstwerk dat nog in lengte der jaren moet herinneren aan het feest dat de inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom zichzelf schonken. Wat de Stichting Oisterwijk 800 betreft is dit kunstwerk een eerbetoon aan alle inzet, de wil tot samenwerken en de wil om er samen iets van te maken. Zodoende is het kunstwerk een uiting van de kracht van deze gemeenschap.


Bestuursleden van de Stichting Oisterwijk 800 waren er zelf getuige van hoe de kunstenaar Guido Geelen het idee kreeg om als het ware een in brons gegoten kopie te maken van de onderkant van de fameuze Oisterwijkse vrijheidseik. Het is interessant voor de volgende generaties om dit proces kort te beschrijven – hoe Guido Geelen, na te zijn bijgepraat over heel veel historie en eigenschappen van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, bij café Deksels in het voormalig VVV-huisje opstond en zich naar de vrijheidseik liet voeren. Dáár, op dát moment, bij die eerste confrontatie met dit levend monument was er het idee dat meteen stond als een huis. “Een soort geboorte”, beschrijft Guido Geelen dat moment. “Het ontstaat gewoon.”


Hij zegt zich op tweeërlei manieren geïnspireerd te hebben gevoeld. Eerstens zijn daar de brieven die basisschoolkinderen uit Oisterwijk en Heukelom aan zichzelf hebben geschreven. Deze honderden brieven worden in kopievorm en op alle moderne dragers van data in een hermetisch gesloten bus in het monument bewaard. De originele brieven vinden permanent onderdak bij het Regionaal Archief Tilburg. Een monument als een op de toekomst gerichte schatkist, was wat Guido Geelen in de praktijk moest zien te brengen
Hij legde een relatie met de holte die ontstaat als de omtrek van een boom in brons wordt gegoten. Een tweede associatie die hem op dit idee bracht is de eeuwenoude, in feite constante relatie die er bestaat tussen de gemeente Oisterwijk en de natuur.


Het toeval wil dat op De Lind in Oisterwijk zeldzaam veel historisch groen bij elkaar staat, zoals het Trouwlaantje, de eeuwenoude lindeboom en de vrijheidseik. De symboliek van de vrijheidseik in het kader van Oisterwijk 800 is ijzersterk. En als straks het kunstwerk-monument aan het andere einder van het Trouwlaantje staat kan letterlijk van de historische vrijheid die Oisterwijk heeft doen bloeien naar de vrijheid van het heden en de toekomst worden gelopen. “Ik geloof niet in het pure abstractie”, zegt Guido Geelen over zijn visie op kunst. “Ik werk heel associatief. Daarom zit er altijd iets van herkenbaarheid in mijn werk.”